Puunkorjuu

Tarjoamme laadukaita puunkorjuupalveluita sopimus asiakkaidemme lisäksi myös muille urakanantajille, nykyaikaisella ja modernilla kalustolla.
Meillä on tarjota kokonaisvaltaiset ratkaisut alkaen kohteen suunnittelusta ja pystymme mukautumaan muuttuviin asiakastarpeisiin.

Referensseihimme kuuluu mm. VT-5 tielinjan levennys Mikkelinkaupunki alueella vuonna 2014 sekä lukuisat myrskytuho työmaat Suomessa ja Keski-Euroopassa.

Perinteisten hakkuu ja metsäkuljetus palveluiden lisäksi tarjoamme

 • Puunkorjuun turvemailta
 • Myrskytuho kohteiden kokonaisvaltaisen urakoinnin
 • Energiapuunkorjuun
 • Metsäkoneurakointi palvelut ulkomailla

"Tuhansia kuutioita kattava yhteistyö on ollut molemmille palkitsevaa"

- Janne Pekkarinen- RJ-Konetyö Herrala -

 


Konsultointi

Monipuolinen tausta puunkorjuupalveluiden tuottajana sekä kansainvälinen kokemus asiakkaiden haasteista yhdistyy Prokop konsultointipalveluissa.

Mahdollisimman tasainen työllisyys on kaikkien etu, puunkorjuuseen liittyy kuitenkin hyvin voimakkaita kausivaihteluita joihin vaikuttavat niin keliolosuhteet kuin maailman markkina tilanteet.

Koneiden monikäyttöisyydellä ja sen tarjoaman logistisen ketteryyden myötä, työn tehokkuutta ja kannattavuutta voidaan parantaa oleellisesti.

Ydinosaamisalueitamme on

 • Erikoiskoneiden rakentaminen
 • Vaihtoehtoiset työmenetelmät
 • Ongelma tilanteiden ratkaisu
 • Työturvallisuuden parantaminen

”Paljon kontakteja alan toimijoihin josta apua erikoisempiinkin projekteihin kuten kaivuri moton rakentaminen”

- Maa ja metsätalous yrittäjä, Mika Hänninen Juva -


Puunhankinta

Etelä-Savon Metsätoimisto on PROKOP puunhankinta organisaatio.

Olemme keskittyneet hankkimaan puuta erikoiskohteista sekä tarjoamaan hankitahakkuu palveluita, valveutuneille maanomistajille ilman kalliita välikäsiä.

Olemme kiinnostuneita

 • Turvemaan korjuu kohteista
 • Energiapuusta teiden varsilta, pellonreunoilta sekä nuorenmetsän kunnostuskohteista.
 • Avohakkuulta tulevista latvus massoista
 • Taajama hakkuista
 • Hankinta hakkuu leimikoista

”Erittäin hyvä korjuujälki ja työt tehtiin niinkuin sovittiin, bonuksena nopeus”

Tyytyväinen asiakas ja metsänomistaja
- Erkki Tanskanen Mikkeli -